úvodní » Vzdělávání » Maturity


Maturity

 Rozhodnutí o termínu konání maturitních zkoušek - podzim 2017 

Dle vyhlášky č. 177/2019 Sb. o bližších podmínkách ukončování vzdělání ve středních školách maturitní zkouškou dle § 2 odst. 7 stanovuje ředitel školy termín ústních zkoušek společné části a konkrétní termíny povinných a nepovinných zkoušek profilové části jarního termínu v souladu s odstavci 3 až 6 na  1. 9. 2017 až 20. 9. 2017 

V Podbořanech dne 29 června 2017

Ing. Marcela Koubová - statutární zástupce školy


Sdělení o možnosti nahrazení zkoušky z cizího jazyka

pro školní rok 2016/2017

dle § 19a vyhlášky č. 177/2009 Sb., o bližších podmínkách ukončování

vzdělávání ve středních školách maturitní zkouškou

 

(1) Zkoušku z cizího jazyka, k jejímuž konání se žák přihlásil podle § 4 odst. 2 písm. c) nebo e), lze nahradit výsledkem standardizované zkoušky podle školského zákona dokládající jazykové znalosti žáka na úrovni B1 nebo úrovni vyšší podle Společného evropského referenčního rámce pro jazyky.

(2) Seznam standardizovaných zkoušek, které ředitel školy může podle odstavce 1 zvolit jako náhradu zkoušky z cizího jazyka, zveřejnilo ministerstvo a je uveden jako příloha tohoto sdělení. Informace je platná pro jarní zkušební období a podzimní zkušební období.

(3) Písemnou žádost o nahrazení zkoušky podává žák řediteli školy nejpozději do 31. března pro konání maturitní zkoušky v jarním zkušebním období. Součástí žádosti je vždy ověřená kopie dokladu o úspěšném vykonání standardizované jazykové zkoušky.

  •  Příloha

Informace MŠMT o standardizovaných jazykových zkouškách

 

GYMNÁZIUM

Nabídka povinných a nepovinných zkoušek

Více informací

STROJÍRENSTVÍ

Nabídka povinných a nepovinných zkoušek - tématické okruhy

Více informací

GASTRONOMIE

Nabídka povinných a nepovinných zkoušek

Více informací

PODNIKÁNÍ

Nabídka povinných a nepovinných zkoušek - tématické okruhy

Více informací

[Přeskočit navigaci]

Certifikát mobility v odborném vzdělávání

Gymnázium a Střední odborná škola v  Podbořanech je dlouholetým a úspěšným předkladatelem projektů...

Detail

Odborné stáže ERASMUS+

Zájemci o odbornou stáž v zahraničí (Polsko, Slovensko) ve školním roce 2017/2018 se mohou zaregistrovat vyplněním: FORMULÁŘE

Detail

Přírodovědné a technické vzdělávání Ústeckého kraje

Škola je partnerem číslo 12 projektu v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurence schopnost spolufinancovaného Evropským...

Detail

UNIV3

Projekt UNIV 3 - podpora procesů uznávání, do kterého se naše vzdělávací instituce zapojila, navazuje na...

Detail

Odběr novinek