úvodní » Vzdělávání » Přijímací řízení


Přijímací řízení

 POČTY PŘÍJÍMANÝCH UCHAZEČŮ NA ŠKOLNÍ ROK 2017/2018

pro 5. kolo přijímacího řízení

Přihlášky zasílejte do 20. září 2017. Výsledky budou vyvěšeny 25. září 2017.

Ředitel Gymnázia a Střední odborné školy, Podbořany, příspěvkové organizace, Ing. Bc. Jiří Marhold, podle ust. § 165 odst. 2 písm. f), ust. § 59, ust. § 60, ust. § 61 a následujících, zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, v souladu s vyhláškou č. 353/2016 Sb., o přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu se zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, rozhodl takto:

Osmiletý studijní obor s maturitou: 

Kód oboru

Počet přijímaných žáků na obor

Gymnázium  79-41-K/81  0
     

Čtyřleté studijní obory s maturitou:

 

 

Technická administrativa - Mechanizace a služby

 41-45-M/01

 0 

Elektrotechnika

 26-41-M/01

 0

Gastronomie

 65-41-L/01

 0

Cestovní ruch - Ekonomika a podnikání

 63-41-M/01

 0

   

 

Tříleté učební obory:

Elektrikář

26-51-H/01

 0

Mechanik opravář motorových vozidel (Automechanik)

23-68-H/01

 0

Instalatér

36-52-H/01

 0

Strojní mechanik (Zámečník)

23-51-H/01

 0

Opravář zemědělských strojů

41-55-H/01

 0

Zahradník - Zemědělec - Farmář

41-51-H/01

 0

Kuchař číšník

65-51-H/01

 0

Prodavač, Operátor prodeje - Prodavač

66-51-H/01 

 0

Cukrář

29-54-H/01

 0

Malířské a natěračské práce

36-57-E/01

 2

Opravářské práce

41-55-E/01

 0

Prodavačské práce

66-51-E/01

 2

Cukrářské práce - Potravinářská výroba

29-51-E/01

 0 

Nástavbové studium: 

Podnikání (denní forma)

64-41-L/51

 15

Podnikání (dálková forma)

64-41-L/51

 0

 

V Podbořanech 11. 9. 2017                                                                 Ing. Bc. Jiří Marhold

                                                                                                   ředitel školy

[Přeskočit navigaci]

Certifikát mobility v odborném vzdělávání

Gymnázium a Střední odborná škola v  Podbořanech je dlouholetým a úspěšným předkladatelem projektů...

Detail

Odborné stáže ERASMUS+

Zájemci o odbornou stáž v zahraničí (Polsko, Slovensko) ve školním roce 2017/2018 se mohou zaregistrovat vyplněním: FORMULÁŘE

Detail

Partnerské školy

 Škola spolupracuje v rámci projektu ERASMUS+ s těmito školami

Detail

Odběr novinek