úvodní » Aktuality » Matematické jaro


Matematické jaro

15.04.2019

Třetí čtvrtletí školního roku je každoročně obdobím matematických soutěží. Gymnázium Podbořany nikdy není výjimkou v účasti řady šikovných studentů, kteří se nebojí matematiky a mají chuť porovnat si své znalosti a dovednosti s podobně zaměřenými vrstevníky v rámci školy, kraje či republiky.

                V Matematické olympiádě naši školu reprezentovali 3 žáci z nižšího gymnázia (V. Lorenc, P. Roth a V. Šarochová) v okresním kole v Žatci. Největšího úspěchu dosáhl Vojta Lorenc ze sekundy (4. místo). Krajského kola v rámci kategorie B pro vyšší gymnázium se po úspěšném absolvování školního kola zúčastnili Filip Bischof a Tereza Pticenová (oba ze sexty), na výsledky zatím čekáme.

                Další tradiční soutěží je Matematický klokan. Do ní byli zapojeni všichni žáci nižšího gymnázia (kategorie Benjamín, Kadet) a dobrovolníci z řad starších studentů (kategorie Junior, Student). V jednotlivých kategoriích nejvíce bodovali Petr Richtárech (Benjamín), Mariana Krupičková (Kadet), Filip Bischof (Junior), Zuzana Pěknicová (Student). Zmíněný Petr Richtárech ze sekundy svým velmi pěkným bodovým ziskem obsadil krásné 3. místo v rámci celého okresu (kat. Benjamín, 809 účastníků celkem).

                V dubnu proběhlo také školní kolo Pythagoriády (soutěž pro primu, sekundu a tercii) a z něj vzešlo celkem 5 postupujících (Š. Grabovski, L. Pastor, P. Richtárech, V. Lorenc, V. Wangler) do okresního kola, které se bude konat v květnu.

                Nově jsme se letos zapojili do soutěže Pangea s mezinárodní účastí (celkem 424 059 účastníků z 15 zemí). Našich 21 žáků nižšího gymnázia přišlo jedno odpoledne dobrovolně řešit 15 logických, tématicky zaměřených  úloh. Soutěž měla dva patrony, pro téma PŘÍRODA  jím byl televizní publicista a moderátor Zázraků přírody Vladimír Kořen a pro téma HUDBA houslový virtuos Václav Hudeček. Přestože se žádný z žáků neprobojoval do finálového kola, věřím, že úlohy pro všechny byly zajímavé, mnohé z nich poučné a pro všechny zúčastněné byla vlastní účast jen přínosem.

                Všem studentům, kteří kamarádí s matematikou, nebojí se posouvat hranice svého vědění a svých schopností zorientovat se v matematicky formulovaném problému, si velmi vážím a věřím, že těch, kteří si v dnešní době uvědomují důležitost tohoto oboru, bude jen přibývat. Děkuji všem také za příkladnou reprezentaci naší školy.

Mgr. Blanka Haišmanová

 č.1
 č.2
 č.3
 č.4

»zpět do archivu novinek

[Přeskočit navigaci]

Certifikát mobility v odborném vzdělávání

Gymnázium a Střední odborná škola v  Podbořanech je dlouholetým a úspěšným předkladatelem projektů...

Detail

Odborné stáže ERASMUS+

  • Zájemci o odbornou stáž v zahraničí (Polsko, Slovensko) ve školním roce 2018/2019 se mohou zaregistrovat vyplněním: FORMULÁŘE

Detail

Partnerské školy

 Škola spolupracuje v rámci projektu ERASMUS+ s těmito školami

Detail

Odběr novinek