úvodní » O škole » Dokumenty


Dokumenty školy

Školní kalendář

Kalendář školního roku 2018/19   Plánovací kalendář

Více informací

Školní řád

Školní řád vychází ze zákona 561/2004 Sb., o předškolním, základním, vyšším odborném a jiném vzdělávání, školského zákona v znění pozdějších předpisů a dalších předpisů vydaných MŠMT. Školní řád obsahuje práva a povinnosti žáků a zákonných zástupců nezletilých, stanovuje zásady docházky do školy, omlouvání absence a uvolňování z vyučovacího předmětu, týká se provozu a vnitřního režimu školy a zacházení s majetkem školy, zahrnuje organizační opatření k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, k ochraně žáků před sociálně patologickými jevy, projevy diskriminace, nepřátelství nebo násilí a vymezuje povinnosti žáků s nimi spojené. Školní řád zahrnuje také hodnocení výsledků vzdělávání žáků a další ustanovení. Vzhledem k tomu, že došlo ke sloučení Gymnázia Podbořany a SOŠ Podbořany, a s ohledem na specifiky vzdělávání v obou školách, má školní řád dvě části. První část se týká žáků gymnázia a druhá část je určena žákům SOŠ.

Více informací

Podpora sociálně znevýhodněných romských žáků

Podpora sociálně znevýhodněných romských žáků

MŠMT vyhlašuje na rok 2019, a to na I. období leden – červen 2019 a II. období září – prosinec 2019, výzvu pro podání žádostí o poskytnutí dotace "Podpora sociálně znevýhodněných romských žáků středních škol, konzervatoří a studentů vyšších odborných škol" Podrobné informace najdete ZDE!!!

Více informací

Žádosti

Vzory žádostí o studium, přestup, uvolnění ....

Více informací

[Přeskočit navigaci]

Certifikát mobility v odborném vzdělávání

Gymnázium a Střední odborná škola v  Podbořanech je dlouholetým a úspěšným předkladatelem projektů...

Detail

Odborné stáže ERASMUS+

  • Zájemci o odbornou stáž v zahraničí (Polsko, Slovensko) ve školním roce 2018/2019 se mohou zaregistrovat vyplněním: FORMULÁŘE

Detail

Partnerské školy

 Škola spolupracuje v rámci projektu ERASMUS+ s těmito školami

Detail

Odběr novinek