úvodní » O škole » Projekty » Přírodovědné a technické vzdělávání Ústeckého kraje


Přírodovědné a technické vzdělávání Ústeckého kraje

Škola je partnerem číslo 12 projektu v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurence schopnost spolufinancovaného Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

 Název projektu:      „Přírodovědné a technické vzdělávání Ústeckého kraje“

Registrační číslo:                              CZ.1.07/1.1.00/44.0005

Číslo a název oblasti podpory:   Oblast podpory 1.1 Zvyšování kvality ve vzdělávání

Vyhlašovatel:                                   MŠMT

Příjemce projektu:                         Ústecký kraj

Termín realizace:                            1. 9. 2013 – 30. 6. 2015

Hlavní cíl projektu:

Cílem projektu je rozvoj a zvýšení kvality počátečního vzdělávání v oblasti přírodovědných a technicky zaměřených oborů.  Projekt je především zaměřen na propagaci, podporu a zkvalitnění vzdělávání žáků v Ústeckém kraji v návaznosti na aktuální požadavky potencionálních zaměstnavatelů, ale také na další rozvoj znalostí a dovedností žáků. Jedná se o komplexní podporu vzdělávání technického a přírodovědného směru.

Cílová skupina:

Cílovou skupinu tvoří žáci, pedagogičtí pracovníci a vedoucí pracovníci středních a základních škol v Ústeckém kraji. Do projektu je zapojeno celkem 12 středních škol a 61 spolupracujících základních škol ústeckého kraje.

Obsah projektu:

V rámci projektu bude realizována řada aktivit, které svým charakterem přispějí k naplnění stanovených projektových cílů. Nejprve bude doplněna infrastruktura, jedná se o vybavení a doplnění speciálních učeben a laboratoří v zapojených školách.  V těchto moderních učebnách získají žáci středních i základních škol možnosti  seznámit se s přírodovědnými a technickými obory, ať již na pravidelných kroužcích, tak při samotné výuce. Současně bude také  probíhat vzdělávání učitelů, kteří by následně měli v rámci výuky využívat nové metody a formy práce. Důležitou aktivitou projektu jsou exkurze a to zejména do firem s technickým či přírodovědným zaměřením. Zde se žáci seznámí s konkrétními procesy výroby i s profesemi, které by mohli v budoucnu studovat.

 Stránky projektu: Přírodovědné a technické vzdělávání Ústeckého kraje

 

[Přeskočit navigaci]

Certifikát mobility v odborném vzdělávání

Gymnázium a Střední odborná škola v  Podbořanech je dlouholetým a úspěšným předkladatelem projektů...

Detail

Odborné stáže ERASMUS+

  • Zájemci o odbornou stáž v zahraničí (Polsko, Slovensko) ve školním roce 2017/2018 se mohou zaregistrovat vyplněním: FORMULÁŘE

Detail

Partnerské školy

 Škola spolupracuje v rámci projektu ERASMUS+ s těmito školami

Detail

Odběr novinek