úvodní » Školní jídelna


Školní jídelna

INFORMACE  PRO  STRÁVNÍKY

Vzhledem k probíhající rekonstrukci školní kuchyně, která potrvá cca do 30. listopadu 2018 přistoupila škola k nouzovému režimu stravování:

 • Výdej stravy bude probíhat v učebně stolování v areálu odborného výcviku.
 • Po dobu rekonstrukce bude škola vařit jedno hlavní jídlo (včetně polévky a nápoje).
 • Ubytovaní žáci budou mít zajištěno celodenní stravování – snídani, oběd, večeři.
 • Všichni žáci, kteří včas uhradí stravování na daný měsíc, budou zařazeni automaticky k odběru oběda (snídaně, večeře). Strava bude vydávána na základě seznamu žáků přihlášených ke stravování.
 • Přihlašování a odhlašování stravy bude možné pouze telefonicky na tel.: 415 237 715, nebo osobně, a to nejpozději 1 pracovní den před předpokládanou nepřítomností žáka ve škole. V případě nemoci, nebo předchází-li nepřítomnosti víkend, do 7:00 hodin v den nepřítomnosti.
 • Všichni noví strávníci si zakoupí čip (vratná záloha 150,00 Kč).
 • V případě, že si strávník přihlášený k odběru stravy neodebere daný chod, uhradí na základě vyhlášky o školním stravování č. 107/2005 Sb. v platném znění veškeré náklady (suroviny + režijní náklady) na zhotovení oběda (snídaně, večeře),  které činí za oběd 60,00 Kč, za snídani 54,00 Kč, za večeři 56,00 Kč. Proto prosíme žáky, případně zákonné zástupce o včasné a důsledné odhlašování stravy.
 • Žáci, kteří se stravují pouze v SUDÉ, případně LICHÉ týdny, se POVINNĚ DOSTAVÍ do kanceláře č. 23 v 1. poschodí budovy odborného výcviku k aktualizaci svých stravovacích režimů.
 • Ostatní informace naleznete na www.ikuch.cz

 

 

  O B J E D N Á V K Y  J Í D E L 

Už se to vaří !

 

 

Výdej stravy

SNÍDANĚ

pondělí - pátek

06:25 hod. – 06:45 hod

 

 

07:25 hod. – 07:45 hod.

OBĚD

pondělí – čtvrtek

11:00 hod. – 14:15 hod.

 

pátek

10:30 hod. – 13:30 hod.

VEČEŘE

pondělí, středa, čtvrtek

18:00 hod. – 18:30 hod.

 

úterý – studená večeře

15:00 hod. – 15:30 hod.


Informace o úhradách

 • Úhrada stravy a ubytování se provádí BEZHOTOVOSTNĚ (převodem z účtu) vždy předem do 15. dne každého měsíce (první platba do 15. 8.).
 • Měsíční platba za celodenní stravu + ubytování činí 2300,- Kč.
 • Měsíční platba pouze za obědy činí 600,- Kč. Každý žák obdrží za zálohu 150,- Kč čip ( po vrácení čipu bude záloha vrácena).
 • Objednávky a odhlášky jsou prováděny prostřednictvím čipu na terminálu nebo přes internet - www.ikuch.cz. Odhlášení stravy se provádí nejdéle 1 pracovní den předem do 10: 00 hodin. Každý ubytovaný žák hradí tzv. kauci ve výši 1000,- Kč a je povinen ji uhradit před zahájením ubytování. Finanční prostředky z kauce nelze použít na úhradu stravy. Po řádném ukončení ubytování bude kauce vrácena na účet plátce, nebo složenkou na adresu plátce. Ukončení ubytování se činí pouze písemně s podpisem rodičů, příp. zletilého žáka, po odevzdání všech zapůjčených věcí a úhradě případných škod. Žáci vykonávající odborný výcvik oboru kuchař-číšník nebo gastronomie ve školní jídelně jsou povinni se přihlásit ke stravování, zakoupit čip a zaplatit stravu.
 • Číslo účtu pro platby za stravu a ubytování: 2436481/0100
 • Variabilní symbol = Přidělené číslo žáka 

 

DOPORUČENÍ!!!    Stav konta - měsíční vyúčtování u třídních učitelů

DOPORUČUJEME, aby se každý žák přihlášený ke stravování ve vlastním zájmu pravidelně informoval o stavu úhrad za stravování a ubytování a o stavu svého konta. Nejdříve každý 10. kalendářní den v měsíci si mohou všichni strávníci u svých třídních učitelů vyžádat písemné informace o stavu svého konta, které je tištěno z programu KUCHYŇKA vždy po uzávěrce předchozího měsíce.

Případné podrobnosti sdělí:

p. Bulánková - tel.: 415 237 714, nebo p. Horáková - tel.: 415 237 711 

[Přeskočit navigaci]

Certifikát mobility v odborném vzdělávání

Gymnázium a Střední odborná škola v  Podbořanech je dlouholetým a úspěšným předkladatelem projektů...

Detail

Odborné stáže ERASMUS+

 • Zájemci o odbornou stáž v zahraničí (Polsko, Slovensko) ve školním roce 2018/2019 se mohou zaregistrovat vyplněním: FORMULÁŘE

Detail

Partnerské školy

 Škola spolupracuje v rámci projektu ERASMUS+ s těmito školami

Detail

Odběr novinek