úvodní » Vzdělávání » Gymnázium


Gymnázium (79-41-K/81)

Charakteristika

Gymnázium je střední všeobecně vzdělávací vnitřně diferencovaný studijní obor poskytující úplné středoškolské vzdělání ukončené maturitní zkouškou. Svým širokým všeobecně koncipovaným základem a pružností ve volbě diferenciačních prostředků připravuje absolventy ke studiu na vysokých školách, a to v celém jejich spektru. Současně poskytuje vzdělání využitelné v těch profesích, jejichž výkon předpokládá široké všeobecné vzdělání, ale nevyžaduje zvláštní odbornou přípravu nebo předpokládá pouze krátké zaškolení. Maturant může pokračovat i ve studiu na některé vyšší odborné škole.

Výuka se po celou dobu studijního cyklu řídí platnou školskou legislativou. Základní normou je generalizovaný učební plán a osnovy schválené MŠMT ČR. Disponibilních hodin je využíváno především k posílení maturitních předmětů. V posledních dvou ročnících probíhá užší profilace studenta tím, že si student volí své další zaměření výběrem ze škály volitelných předmětů.

Benefity

  • Čtenářské dílny jako prostředek ke zkvalitnění čtenářství a čtenářské gramotnosti. 
  • Zahraniční jazykově-vzdělávací pobyty pro žáky – z operačního programu Vzdělání pro konkurenceschopnost.
  • Exkurze.
  • Kulturní akce – výstavy, muzea, divadlo, kino, besedy.
  • Školní akademie.
  • Lyžařský a sportovní kurz.
  • Stravování ve školní jídelně, ubytování hotelového typu.
  • Rozsáhlé sportovní zázemí, zájmové kroužky s možností aktivního využití volného času.

 Osmiletý maturitní studijní obor (možnost přestupu z různých ročníků ZŠ)

Další možnosti přijetí:

  • Do sekundy, tercie, kvarty, kvinty, sexty, septimy i oktávy přijímáme na základě žádosti o přestup, či o příjetí do vyššího ročníku, během celého školního roku.

[Přeskočit navigaci]

Certifikát mobility v odborném vzdělávání

Gymnázium a Střední odborná škola v  Podbořanech je dlouholetým a úspěšným předkladatelem projektů...

Detail

Odborné stáže ERASMUS+

  • Zájemci o odbornou stáž v zahraničí (Polsko, Slovensko) ve školním roce 2018/2019 se mohou zaregistrovat vyplněním: FORMULÁŘE

Detail

Partnerské školy

 Škola spolupracuje v rámci projektu ERASMUS+ s těmito školami

Detail

Odběr novinek