úvodní » Vzdělávání » Maturita


Maturita - jaro 2019

 


Sdělení o možnosti nahrazení zkoušky z cizího jazyka pro školní rok 2018/2019

dle § 19a vyhlášky č. 177/2009 Sb., o bližších podmínkách ukončování

vzdělávání ve středních školách maturitní zkouškou

 

(1) Zkoušku z cizího jazyka, k jejímuž konání se žák přihlásil podle § 4 odst. 2 písm. c) nebo e), lze nahradit výsledkem standardizované zkoušky podle školského zákona dokládající jazykové znalosti žáka na úrovni B1 nebo úrovni vyšší podle Společného evropského referenčního rámce pro jazyky.

(2) Seznam standardizovaných zkoušek, které ředitel školy může podle odstavce 1 zvolit jako náhradu zkoušky z cizího jazyka, zveřejnilo ministerstvo a je uveden jako příloha tohoto sdělení. Informace je platná pro jarní zkušební období a podzimní zkušební období.

(3) Písemnou žádost o nahrazení zkoušky podává žák řediteli školy nejpozději do 31. března pro konání maturitní zkoušky v jarním zkušebním období. Součástí žádosti je vždy ověřená kopie dokladu o úspěšném vykonání standardizované jazykové zkoušky.

 

 

Nabídka povinných zkoušekprofilové části MZ pro školní rok 2018/2019

Nabídka nepovinných zkoušekprofilové části MZ pro školní rok 2018/2019


 

STROJÍRENSTVÍ

Nabídka povinných a nepovinných zkoušek - tématické okruhy

Více informací

GASTRONOMIE

Nabídka povinných a nepovinných zkoušek

Více informací

EKONOMIKA A PODNIKÁNÍ

Nabídka povinných a nepovinných zkoušek - tématické okruhy

Více informací

PODNIKÁNÍ

Nabídka povinných a nepovinných zkoušek - tématické okruhy

Více informací


 

[Přeskočit navigaci]

Certifikát mobility v odborném vzdělávání

Gymnázium a Střední odborná škola v  Podbořanech je dlouholetým a úspěšným předkladatelem projektů...

Detail

Odborné stáže ERASMUS+

  • Zájemci o odbornou stáž v zahraničí (Polsko, Slovensko) ve školním roce 2018/2019 se mohou zaregistrovat vyplněním: FORMULÁŘE

Detail

Partnerské školy

 Škola spolupracuje v rámci projektu ERASMUS+ s těmito školami

Detail

Odběr novinek