úvodní » Vzdělávání » Nástavbové studium


Podnikání (64-41-L/51)

Druh studia: Nástavbové studium denní i dálkové

JE URČENO

Pro absolventy všech tříletých učebních oborů – denní dvouleté nebo tříleté dálkové studium, je zakončeno maturitní zkouškou.

Vzdělávání v oboru Podnikání směřuje k tomu, aby si žáci prohloubili a rozvinuli vědomosti v návaznosti na dosažené vzdělání a podle svých schopností a potřeb i odborné dovednosti v oblasti ekonomické, administrativní a obchodní. Cílem všech odborných předmětů je poskytnout žákům dostatečné znalosti z oblasti podnikání a naučit je tyto znalosti využívat jak v zaměstnání, tak v podnikání.

Typickými činnostmi, kterými se absolventi daného oboru vzdělání budou zabývat, jsou manažerské a marketingové činnosti podniku, činnosti spojené s nákupem, výrobou a prodejem anebo s poskytováním služeb či zabezpečováním finančního hospodaření podniku jako je např. účetnictví, cenová tvorba, daňová agenda, dále činnosti spojené se získáváním a využíváním informací a jejich počítačovým zpracováním.

V průběhu přípravy v oboru je žák veden tak, aby si byl vědom svých osobních možností a kvalit, aby uměl pracovat samostatně i v týmu. Žáci se připravují i na uplatnění v živnostech a malých firmách, kde přicházejí do kontaktu se zákazníkem, učí se vhodnému jednání, správné organizaci práce. Výuka pomáhá rozvoji osobnosti a vytváří předpoklady k tomu, aby se žák správně zapojil do společnosti a měl možnost dalšího rozvoje.

 Benefity

  • Stravování ve školní jídelně, ubytování hotelového typu
  • Rozsáhlé sportovní zázemí, zájmové kroužky s možností aktivního využití volného času

 

[Přeskočit navigaci]

Certifikát mobility v odborném vzdělávání

Gymnázium a Střední odborná škola v  Podbořanech je dlouholetým a úspěšným předkladatelem projektů...

Detail

Odborné stáže ERASMUS+

  • Zájemci o odbornou stáž v zahraničí (Polsko, Slovensko) ve školním roce 2018/2019 se mohou zaregistrovat vyplněním: FORMULÁŘE

Detail

Partnerské školy

 Škola spolupracuje v rámci projektu ERASMUS+ s těmito školami

Detail

Odběr novinek