úvodní » Vzdělávání » Přijímací řízení


Přijímací řízení

 P O Č T Y   P Ř Í J Í M A N Ý CH   U CH A Z E Č Ů 

  • pro 1. kolo přijímacího řízení školního roku 2018/2019
  • pro přihlášky zaslané do 1. března 2018

Ředitel Gymnázia a Střední odborné školy, Podbořany, příspěvkové organizace, Ing. Bc. Jiří Marhold, podle ust. § 165 odst. 2 písm. f), ust. § 59, ust. § 60, ust. § 61 a následujících, zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, v souladu s vyhláškou č. 353/2016 Sb., o přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu se zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, rozhodl takto:

 Obor
Kód oboru
Počet přijímaných žáků

Osmiletý studijní obor s maturitou:

Gymnázium - prima  79-41-K/81  30
Gymnázium - kvarta - přijetí do vyššího než prvního ročníku 79-41-K/81  5
Gymnázium - kvinta - přijetí do vyššího než prvního ročníku 79-41-K/81  5
Gymnázium - sexta - přijetí do vyššího než prvního ročníku 79-41-K/81  5
Gymnázium - septima - přijetí do vyššího než prvního ročníku 79-41-K/81  5
Gymnázium - oktáva - přijetí do vyššího než prvního ročníku 79-41-K/81  5
     

Čtyřleté studijní obory s maturitou:

Mechanizace a služby

 41-45-M/01

 30

Elektrotechnika

 26-41-M/01

 30

Gastronomie

 65-41-L/01

 60

Cestovní ruch - Ekonomika a podnikání

 63-41-M/01

 30

   

 

Tříleté učební obory kategorie H:

Elektrikář

26-51-H/01

 12

Mechanik opravář motorových vozidel

23-68-H/01

 45

Instalatér

36-52-H/01

 30

Strojní mechanik 

23-51-H/01

 30

Opravář zemědělských strojů

41-55-H/01

 45

Zemědělec - Farmář

41-51-H/01

 30

Kuchař - Číšník

65-51-H/01

 60

Prodavač

66-51-H/01 

 30

Cukrář

29-54-H/01

 20

Tříleté učební obory kategorie E:

Malířské a natěračské práce

36-57-E/01

 15

Opravářské práce

41-55-E/01

 15

Prodavačské práce

66-51-E/01

 15

Potravinářská výroba

29-51-E/01

 5

Nástavbové studium: 

Podnikání (denní forma)

64-41-L/51

 60

 

V Podbořanech 31. ledna 2018                                             Ing. Bc. Jiří Marhold

                                                                                                   ředitel školy

[Přeskočit navigaci]

Certifikát mobility v odborném vzdělávání

Gymnázium a Střední odborná škola v  Podbořanech je dlouholetým a úspěšným předkladatelem projektů...

Detail

Odborné stáže ERASMUS+

  • Zájemci o odbornou stáž v zahraničí (Polsko, Slovensko) ve školním roce 2017/2018 se mohou zaregistrovat vyplněním: FORMULÁŘE

Detail

Partnerské školy

 Škola spolupracuje v rámci projektu ERASMUS+ s těmito školami

Detail

Odběr novinek