úvodní » Vzdělávání » Učební obory


Tříleté učební obory

MECHANIK OPRAVÁŘ MOTOROVÝCH VOZIDEL

MECHANIK OPRAVÁŘ MOTOROVÝCH VOZIDEL

Druh studia: Střední vzdělání s výučním listem Uplatnění absolventa Vzdělání umožňuje kvalifikovaný výkon činností při opravách motorových a přípojných vozidel. Získané dovednosti umožní absolventům uplatnit se ve výrobě, opravárenských provozech, servisech, stanicích technické kontroly (STK),...

Více informací

INSTALATÉR

INSTALATÉR

Druh studia: Střední vzdělání s výučním listem Uplatnění absolventa Absolvent samostatně vykonává instalatérské práce, tj. montáž, opravu a údržbu vnitřních rozvodů studené a teplé vody, kanalizace, topení a plynu včetně montáže armatur, zařizovacích předmětů a spotřebičů v objektech bytové,...

Více informací

STROJNÍ MECHANIK

STROJNÍ MECHANIK

Druh studia: Střední vzdělání s výučním listem Uplatnění absolventa Absolventi jsou připraveni zhotovovat a sestavovat jednotlivé součásti a funkční celky různých strojů, zařízení a konstrukcí, uvádět je do provozu, provádět jejich běžnou údržbu, diagnostikovat jejich závady a opravovat je. S...

Více informací

ELEKTRIKÁŘ

ELEKTRIKÁŘ

 Druh studia: Střední vzdělání s výučním listem  Uplatnění absolventa v praxi Základem je uplatnění v povoláních elektromechanik, mechanik měřících a regulačních zařízení, provozní elektrikář, elektrikář zabezpečovacích zařízení, montár rozvodných sítí, stavební elektrikář,...

Více informací

OPRAVÁŘ ZEMĚDĚLSKÝCH STROJŮ

OPRAVÁŘ ZEMĚDĚLSKÝCH STROJŮ

Druh studia: Střední vzdělání s výučním listem Uplatnění absolventa Absolvent se uplatní zejména v oblasti zemědělského opravárenství a servisních služeb v povolání opravář zemědělských strojů. Kromě provádění vlastních oprav, výroby a renovace součástí, údržby a seřizování strojů a zařízení...

Více informací

ZEMĚDĚLEC – FARMÁŘ

ZEMĚDĚLEC – FARMÁŘ

Druh studia: Střední vzdělání s výučním listem Uplatnění absolventa Absolvent se uplatní v zemědělské prvovýrobě a službách pro zemědělství, zejména v povoláních zemědělec-farmář a chovatel zvířat. Vykonává činnosti související s pěstováním rostlin a chovem zvířat, uplatňuje se při obsluze a...

Více informací

KUCHAŘ - ČÍŠNÍK

KUCHAŘ - ČÍŠNÍK

Druh studia: Střední vzdělání s výučním listem Uplatnění absolventa Absolvent se uplatní při výkonu povolání kuchař nebo číšník zejména v pozici zaměstnance ve velkých, středně velkých i malých provozech. Po získání nezbytné praxe v oboru i je připraven na soukromé podnikání v pohostinství....

Více informací

PRODAVAČ

PRODAVAČ

Druh studia: Střední vzdělání s výučním listem Uplatnění absolventa v praxi Základem je uplatnění ve velkých, středně velkých i malých obchodních firmách, výrobním podniku či logistických centrech v povoláních prodavač, pokladní, operátor skladování, obsluha nebo řidič dopravních a...

Více informací

CUKRÁŘ

CUKRÁŘ

Druh studia: Střední vzdělání s výučním listem Uplatnění absolventa v praxi Absolvent je schopen samostatně profesionálně vykonávat povolání cukrář (cukrářka), tj. zhotovovat esteticky působivé dorty, zákusky a další cukrářské výrobky. Po získání potřebné praxe může absolvent podnikat v...

Více informací

Malířské a natěračské práce

Malířské a natěračské práce

Druh studia: Střední vzdělání s výučním listem Uplatnění absolventa Absolvent se uplatní v povolání malíř, lakýrník a natěrač. Je schopen provádět jednoduché malířské práce v interiéru a na fasádách, tj. připravovat podklady a malířské nátěrové hmoty, nanášet nátěrové hmoty různými technikami v...

Více informací

Opravářské práce

Opravářské práce

Druh studia: Střední vzdělání s výučním listem Uplatnění absolventa Absolvent se uplatní zejména v oblasti zemědělského opravárenství a servisních služeb v povolání zemědělský dělník zaměřený na výkon opravářských prací. Provádí především vlastní opravy, údržbu a seřizování strojů a zařízení,...

Více informací

Prodavačské práce

Prodavačské práce

Druh studia: Střední vzdělání s výučním listem Uplatnění absolventa Absolvent se uplatní jako pomocný pracovník provádějící pomocné, přípravné, obslužné a manipulační práce při prodeji zboží. Například: bude doplňovat zboží v prodejnách, prodávat vybraný sortiment zboží, skladovat a ošetřovat...

Více informací

Potravinářská výroba

Potravinářská výroba

Druh studia: Střední vzdělání s výučním listem Uplatnění absolventa Obor je určený pro chlapce a dívky, ukončený výučním listem. V průběhu studia si žáci osvojí zpracování základních surovin a přísad na cukrářská těsta, hmoty, náplně, krémy, pasty a polevy, zhotovování cukrářských...

Více informací

[Přeskočit navigaci]

Certifikát mobility v odborném vzdělávání

Gymnázium a Střední odborná škola v  Podbořanech je dlouholetým a úspěšným předkladatelem projektů...

Detail

Odborné stáže ERASMUS+

  • Zájemci o odbornou stáž v zahraničí (Polsko, Slovensko) ve školním roce 2018/2019 se mohou zaregistrovat vyplněním: FORMULÁŘE

Detail

Partnerské školy

 Škola spolupracuje v rámci projektu ERASMUS+ s těmito školami

Detail

Odběr novinek