Cukrář (29-54-H/01)

Druh studia: Střední vzdělání s výučním listem

Uplatnění absolventa v praxi

Absolvent je schopen samostatně profesionálně vykonávat povolání cukrář (cukrářka), tj. zhotovovat esteticky působivé dorty, zákusky a další cukrářské výrobky. Po získání potřebné praxe může absolvent podnikat v oboru. Uplatní se především v menších nebo středně velkých cukrárnách i hotelech při výrobě cukrářských výrobků a v obchodních zařízeních zabývajících se prodejem cukrářských a cukrovinkářských výrobků.

Po úspěšném vykonání závěrečných zkoušek je možné ve vzdělávání dále pokračovat formou nástavbového studia a získat maturitu.

Absolvent umí

 • Zpracovávání základních surovin.
 • Umí vyrábět kompletní sortiment cukrářských výrobků.
 • Přípravu polotovarů pro cukrářskou výrobu.
 • Výrobu těst, přípravu náplní a polev.
 • Tvarování cukrářských výrobků.
 • Pečení a dohotovování cukrářských výrobků.
 • Zdobení a modelování výrobků.
 • Zhotovení zákusků podle předem přepočítané normy a jejich kalkulaci.
 • Dodržování podmínek skladování, způsoby uchovávání hotových výrobků v závislosti na jejich trvanlivosti.

Benefity

 • Stravování ve školní jídelně, ubytování hotelového typu.
 • Příspěvek na dojíždění pro žáky (dle kritérií Krajského úřadu Ústeckého kraje)
 • Rozsáhlé sportovní zázemí, zájmové kroužky s možností aktivního využití volného času.

Další možnosti přijetí:

 • Do prvního, druhého nebo třetího  ročníku přijímáme také na základě žádosti o přestup, či o příjetí do vyššího ročníku, během celého školního roku.

 

 č.1
 č.2
Cukrář
 č.4

[Přeskočit navigaci]

Certifikát mobility v odborném vzdělávání

Gymnázium a Střední odborná škola v  Podbořanech je dlouholetým a úspěšným předkladatelem projektů...

Detail

Odborné stáže ERASMUS+

 • Zájemci o odbornou stáž v zahraničí (Polsko, Slovensko) ve školním roce 2018/2019 se mohou zaregistrovat vyplněním: FORMULÁŘE

Detail

Partnerské školy

 Škola spolupracuje v rámci projektu ERASMUS+ s těmito školami

Detail

Odběr novinek