úvodní » Vzdělávání » Učební obory » KUCHAŘ - ČÍŠNÍK


Kuchař - Číšník (65-51-H/01)

Druh studia: Střední vzdělání s výučním listem

Uplatnění absolventa

Absolvent se uplatní při výkonu povolání kuchař nebo číšník zejména v pozici zaměstnance ve velkých, středně velkých i malých provozech. Po získání nezbytné praxe v oboru i je připraven na soukromé podnikání v pohostinství.

Absolvent bude znát technologii přípravy pokrmů a nápojů, způsoby správného skladování, posoudí jejich jakost a technologickou využitelnost. Bude znát techniku obsluhy, sestavovat nabídkové listy služeb a výrobků a realizovat jejich odbyt, provádět vyúčtování. Dále bude připraven zajišťovat provoz výrobních a odbytových středisek, využívat technologická zařízení, organizovat potřebné činnosti při přípravě, průběhu a ukončení gastronomické akce, vést příslušnou dokumentaci provozovny. Ve styku s hostem bude připraven jednat profesionálně a komunikovat ve dvou cizích jazycích.

Po úspěšném vykonání závěrečných zkoušek je možné ve vzdělávání dále pokračovat formou nástavbového studia a získat maturitu.

Benefity

  • Dva cizí jazyky.
  • Výměnné zahraniční stáže v Německu a v Polsku.
  • Příspěvek na dojíždění pro žáky (dle kritérií Krajského úřadu Ústeckého kraje)
  • Stravování ve školní jídelně, ubytování hotelového typu.
  • Rozsáhlé sportovní zázemí, zájmové kroužky s možností aktivního využití volného času.
  • Žák má možnost absolvovat odborné kurzy: barmanský, sommelierský, vyřezávání ovoce.

Další možnosti přijetí:

  • Do prvního, druhého nebo třetího  ročníku přijímáme také na základě žádosti o přestup, či o příjetí do vyššího ročníku, během celého školního roku.

 

Kuchař
 č.2
Výroba jaternic
 č.4
 č.5

[Přeskočit navigaci]

Certifikát mobility v odborném vzdělávání

Gymnázium a Střední odborná škola v  Podbořanech je dlouholetým a úspěšným předkladatelem projektů...

Detail

Odborné stáže ERASMUS+

  • Zájemci o odbornou stáž v zahraničí (Polsko, Slovensko) ve školním roce 2018/2019 se mohou zaregistrovat vyplněním: FORMULÁŘE

Detail

Partnerské školy

 Škola spolupracuje v rámci projektu ERASMUS+ s těmito školami

Detail

Odběr novinek