úvodní » Vzdělávání » Učební obory » STROJNÍ MECHANIK


STROJNÍ MECHANIK (23-51-H/01)

Druh studia: Střední vzdělání s výučním listem

Uplatnění absolventa

Absolventi jsou připraveni zhotovovat a sestavovat jednotlivé součásti a funkční celky různých strojů, zařízení a konstrukcí, uvádět je do provozu, provádět jejich běžnou údržbu, diagnostikovat jejich závady a opravovat je. S tím souvisí i vykonávání pracovních činností vyskytujících se při kontrole jakosti výrobků, jejich funkčních zkouškách, vedení záznamů o jejich provozu apod.

Absolventi se mohou uplatňovat ve značném počtu povolání, popř. typových pozic. Základem je uplatnění v povoláních provozní zámečník a montér a strojní zámečník. Mohou se také v závislosti na směrování ŠVP uplatnit v typových pozicích: stavební zámečník, zámečník zemědělských strojů, důlní zámečník, zámečník kolejových konstrukcí a vozidel, montér ocelových konstrukcí, montér točivých strojů, montér kotlář a potrubář, kontrolor strojírenských výrobků a dalších. Dalším možným uplatněním jsou povolání 13 a typové pozice, jejichž jádrem je obsluha, řízení a zabezpečování chodu, kontrola a běžná údržba nejrůznějších strojů a strojních zařízení např.v energetice, zpracovatelském průmyslu, dopravě apod. (např. strojník čistíren odpadních vod, obsluha zařízení v elektrárnách a teplárnách, obsluha zařízení pro úpravu surovin aj.)

Benefity

  • Získání svářečského oprávnění ZK 135 W01 (ruční obloukové svařování v C02)
  • Součástí vzdělávání je i příprava k získání svářečských certifikátů v rozsahu kurzů ZK 111 W01 nebo ZK 135 W01 a ZK 311 W01
  • Příspěvek na dojíždění pro žáky (dle kritérií Krajského úřadu Ústeckého kraje)
  • Odborné exkurze a zahraniční stáže v projektu Erasmus+
  • Stravování ve školní jídelně, ubytování hotelového typu
  • Rozsáhlé sportovní zázemí, zájmové kroužky s možností aktivního využití volného času
  • Obor je zařazen do motivačního programu pro střední školy v ÚK, žáci dostávájí stipendium
  • Příspěvek na dojíždění

 Další možnosti přijetí:

  • Do prvního, druhého nebo třetího  ročníku přijímáme také na základě žádosti o přestup, či o příjetí do vyššího ročníku, během celého školního roku.

 

 

 č.1
 č.2
 č.3
Kovář
 č.5
 č.6
 č.7

[Přeskočit navigaci]

Certifikát mobility v odborném vzdělávání

Gymnázium a Střední odborná škola v  Podbořanech je dlouholetým a úspěšným předkladatelem projektů...

Detail

Odborné stáže ERASMUS+

  • Zájemci o odbornou stáž v zahraničí (Polsko, Slovensko) ve školním roce 2018/2019 se mohou zaregistrovat vyplněním: FORMULÁŘE

Detail

Partnerské školy

 Škola spolupracuje v rámci projektu ERASMUS+ s těmito školami

Detail

Odběr novinek